"wyloguj", "error_no_user" => "Konto o podanym emailu nie istnieje", "error_user_noc_active" => "Konto o podanym emailu nie jest aktywne", "error_false_user_email" => "Podany email jest nieprawidłowy", "error_user_pass_incorect" => "Podane hasło jest nieprawidłowe", "error_while_save" => "Wystąpił problem podczas próby zapisania zmian", "error_item_not_found" => "Wystąpił błąd, obiekt nie istnieje", "error_access_rights" => "Nie posiadasz uprawnień do wyświetlenia tego elementu", 'error_child_type_not_allowed' => "Ten typ obiektu nie może zostać dodany", 'error_while_trashing' => "Wystąpił błąd podczas przenoszenia elementu do kosza", "edit_selected" => "Wybrane", "add_new" => "Dodaj nowy", "add_new_menu" => "Nowe menu", "add_new_link" => "Dodaj link", "add_new_element" => "Stwórz nowy element", "add_new_mass_upload" => "Stworz nowe elementy masowo", "drag_and_drop_files" => "Przeciągnij pliki z dysku", "add_mass_files" => "Dodaj pliki", "add_new_user" => "Dodaj Użytkownika", "publish" => "Publikuj", "save" => "Zapisz", "delete" => "Usuń", "Delete selected" => "Usuń wybrane", "edit" => "Edytuj", "info" => "Informacje", "more" => "Więcej", "attr_title" => "Tytuł", "attr_title_site" => "Tytuł strony", "attr_edit_pagination_num" => "Liczba elementów na liście", "attr_cookietermstxt" => "Treść komunikatu o Cookies", "attr_cookietermsname" => "Nazwa Ciasteczka (cookie name)", "attr_cookieterms_use" => "Wyświetlać komunikat o polityce Cookies?", "attr_cookietermslabel" => "Etykieta przycisku Cookies Dissmiss", "attr_info" => "Opis", "attr_content" => "Treść", "attr_reference" => "Powiązanie", "attr_ishttp" => "Użyj adresu URL", "attr_new_window" => "Otwieraj w nowym oknie", "attr_url" => "Adres URL", "attr_url_title" => "Tytuł linka", "preview" => "Podgląd", "open" => "Otwórz", "double_click_to_open" => "Kliknij dwa razy aby OTWORZYĆ", "double_click_to_edit" => "Kliknij dwa razy aby EDYTOWAĆ", "save_draft" => "Zapisz szkic", "cancel" => "Anuluj", "new_object_created" => "Nowy element został dodany!", "new_objects_created" => "Nowe elementy zostały dodane!", "draft_saved" => "Element został zapisany jako szkic!", "object_trashed" => "Element został przeniesiony do kosza!", "objects_trashed" => "Elementy zostały przeniesione do kosza!", "has_no_children" => "Otwarty element nie posiada pod-elementów", "open_parent" => "Otwórz nadrzędny element", "order_saved" => "Nowa kolejność została zapisana", "order_items" => "Zmień kolejność", "empty_trash" => "Opróżnij kosz", "empty_basket" => "Twój kosz jest pusty!", "undo_trash" => "Przywróć", "delete_forever" => "Usuń (na zawsze)", "object_removed" => "Element został usnięty", "object_remove_error" => "Wystąpił błąd podczas próby usunięcia elementu", "removed_all_from_trash" => "Wszystkie elementy usunięto z kosza", "remove_all_from_trash_error" => "Wystąpił błąd podczas próby usuwania elementów", "sitemap" => "Mapa strony", "content_view" => "Zawartość", "customs_view" => "Moduły", "basket" => "Kosz", "ok" => "OK", "close" => "Zamknij", "confirm" => "Potwierdź", "confirm_trash" => "Czy na pewno chcesz przenieść element do kosza wraz z wszystkimi pod-elementami?", "confirm_delete" => "Element zostanie na stałe usunięty i nie będzie możliwości przywrócenia go.", "confirm_empty_trash" => "Elementy z kosza zostaną na stałe usunięte i nie będzie możliwości przywrócenia ich.", "setup_page_view" => "Ustawienia strony", "setup_upgrade_view" => "Aktualizacje", "setup_plugins_view" => "Wtyczki", "available_plugins" => "Dostępne wtyczki", "settings_saved" => "Ustawienia zostały zapisane", "settings_types" => "Ustawienia zagnieżdżeń", "Nesting" => "Zagnieżdżenia", "settings_types_item" => "Ustawienia zagnieżdżeń dla obiektu", "settings_right_item" => "Ustawienia wymaganych uprawnień", "settings_types_descr" => "Zaznacz jakie typy obiektów mogą być zagnieżdżane w strukturze strony", "setup_administration" => "Administracja", "settings_images" => "Multimedia", "Multimedia" => "Multimedia", "settings_imagesquality" => "Ustawienia jakości obrazków", "settings_imagesizes_preview" => "Podgląd ustawień rozmiarów obrazków", "name" => "Nazwa", "url_address" => "Adres URL", "width" => "Szerokość", "height" => "Wysokość", "image_option" => "Opcja", "form_not_valid" => "Formularz zawiera błędy", "email_not_valid" => "Podany adres e-mail jest nieprawidłowy", "password_confirm_not_valid" => "Podane hasła nie są takie same", "user" => "Użytkownik", "attribiute_list" => "Lista atrybutów", "logs" => "Logi", "reset_cache" => "Wyczyść cache", "cache_was_reseted" => "Cache został wyczyszczony!", "tools" => "Narzędzia", "setup_site" => "Ustawienia strony", "setup_cookieterms" => "Ustawienia Polityki Cookies", "setup_language" => "Ustawienia języków", "setup_languages" => "Języki, np. pl,en (lista rozdzielona przecinkami; pierwszy na liście to język domyślny)", "Translation settings" => "Ustawienia tłumaczeń", "Hide untranslated elements" => "Ukryj nieprzetłumaczone elementy", "setup_languages_cms" => "Język interfejsu CMS", "setup_advanced" => "Ustawienia zaawansowane", "Advanced" => "Zaawansowane", "setup_interface" => "Ustawienia interfejsu CMS", "Interface" => "Inerfejs", "setup_cron" => "Ustawienia Cron", "language" => "Język", "Language" => "Język", "languages" => "Języki", "choose_element" => "Wybierz element", "choose_elements" => "Wybierz elementy", "select" => "Wybierz", "unselect" => "Usuń", "insert_picture" => "Wstaw obrazek", "float" => "Opływanie (float)", "size" => "Rozmiar", "install" => "Zainstaluj", "uninstall" => "Odinstaluj", "no_plugins_available" => "Brak dostępnych wtyczek", "empty" => "Brak elementów", "dashboard_diagram" => "Ostatnie modyfikacje", "last_modified_items" => "Ostatnio modyfikowane elementy", "welcome" => "Witaj", "profile" => "Profil", "last_login" => "Ostatnie logowanie", "today_at" => "Dziś", "search" => "Szukaj", "search_result" => "Wyniki wyszukiwania", "search_no_result" => "Brak wyników", "wiki" => "Wiki", "cart" => "Koszyk", "restore_password_email_title" => "Odzyskiwanie hasła użytkownika", "restore_password_email_content" => "Aby ustawić nowe hasło dla swojego konta użytkownika proszę otwórz poniższy link.", "pages" => "Strony", "site" => "Strona", "dashboard_structure" => "Strona > zawartość", "visible_from" => "Widoczny od", "visible_to" => "Widoczny do", "visible_dates_settings" => "Data publikacji", "clear" => "Wyczyść", "tags" => "Tagi", "number" => "Liczba", "count" => "Ilość", "Number of elements" => "Ilość elementów", "Sorry. An unknown error occurred" => "Niestety :( Wystąpił nieznany błąd.", "Tag was renamed" => "Nowa nazwa tagu została zapisana", "Changes was saved" => "Zmiany zostały zapisane", "Tag settings" => "Tagowanie obiektów", "Item not found" => "Nie odnaleziono elementu", "Field type" => "Rodzaj pola", "Required field" => "Wymagane pole", "Message" => "Wiadomość", "Textfield" => "Pole tekstowe", "Multiple Choice" => "Wielokrotny wybór", "Single Choice" => "Jednokrotny wybór", "Answers" => "Odpowiedzi", "To include 'other' option (user input) provide a label" => "Aby uwzględnić wariant 'inne' podaj etykietę", "Text" => "Tekst", "Media" => "Media", "Thumb" => "Miniatura", "Extension" => "Rozszerzenie", "Created" => "Data utworzenia", "Usage" => "Zastosowanie", "File has been deleted" => "Plik został usunięty", "Error while deleting file" => "Wystąpił błąd podczas próby usunięcia pliku", "Total files" => "Liczba plików", "Choose Media" => "Wybierz Media", "Add another file" => "Dodaj inny plik", "Newsletters" => "Newslettery", "Users" => "Użytkownicy", "Templates" => "Szablony", "Template" => "Szablon", "Tools" => "Narzędzia", "Export users" => "Eksportuj użytkowników", "Import users" => "Importuj użytkowników", "Select newsletter" => "Wybierz newsletter", "Each email in separate row" => "Każdy adres w osobnej linii", "All" => "Wszystkie", "Subscribe users to" => "Subskrybuj użytkowników do", "Subscribed users" => "Zapisanych użytkowników", "Number of recipients" => "Liczba odbiorców", "Don't subscribe" => "Nie subskrybuj", "Import complete" => "Import zakończony sukcesem", "Import error" => "Wystąpił porblem podczas importu danych", "Settings" => "Ustawienia", "Error - invalid email" => "Błędny adres email", "Error - subscription exists" => "Wystąpił błąd - subskrybcja już istnieje", "Error while adding subscription" => "Wystąpił błąd podczas dodawania subskrypcji", "Error - user not found" => "Użytkownik o podanym adresie nie istnieje", "Error - no parent ID" => "Błąd - brak zdefiniowanego ID rodzica", "Error - the destination item does not exist" => "Błąd - element docelowy nie istnieje", "Error - the destiation item can't nest items of that type" => "Błąd - element docelowy nie może mieć dodanych elementów tego typu", "Send" => "Wyślij", "Email send" => "Wysłano", "Prepare and send" => "Przygotuj i wyślij", "Prepare to send" => "Przygotuj wysyłkę", "Test the campaign by sending a test message" => "Wyślij wiadomość testową dla sprawdzenia kampani.", "Step" => "Krok", "Tester's email" => "Email testera", "Send email campaign" => "Roześlij kampanię mailową", "Rejected" => "Odrzuconych", "Generate coordinates" => "Generuj współrzędne", "Upload" => "Wybierz z dysku", "or drag and drop file" => "lub przeciągnij i upuść plik", "Favorites" => "Ulubione", "File" => "Plik", "Webmaster tools" => "Webmaster", "Email settings" => "Ustawienia email", "Email account settings" => "Ustawienia konta email", "Email address" => "Adres email", "Send emails using SMTP account" => "Wysyłaj emaile używając skrzynki SMTP", "Site statistics tools" => "Narzędzia statystyk odwiedzin", "Other tools" => "Inne narzędzia", "Branch" => "Gałąź", "Delete all resized images" => "Usuń wszystkie przeformatowane obrazki", "A user already exists with this email addres" => "Istnieje już konto użytkownika z tym adresem email", "Forms" => "Formularze", "Move selected" => "Przenieś wybrane", "Move items" => "Przenieś elementy", "Selected items" => "Wybrane elementy", "Items selected for transfer" => "Elementy wybrane do przeniesienia", "Select a new location" => "Wskaż nową lokalizację", "Item was successfully moved" => "Element został pomyślnie przeniesiony", "Error occured while moving item" => "Wystąpił błąd podczas przenoszenia elementu", "Item's parent was same as destination" => "Element znajdował się w docelowej lokalizacji", "Open item's new location" => "Przejdź do nowej lokalizacji", "Bulk action" => "Wybrane elementy", "Show all types" => "Wyświetl wszystkie typy", "Reset" => "Resetuj", "Move" => "Przenieś", "Select" => "Zaznacz", "Unselect" => "Odznacz", "Sender`s email address" => "Email nadawcy", "Sender`s title" => "Nazwa nadawcy", "Confirmation announcement (before opt-in)" => "Komunikat po subskrypcji (przed opt-in)", "Opt-in email subject" => "Temat wiadomości email opt-in", "Opt-in email content" => "Treść wiadomości email opt-in", "Final confirmation announcement (after opt-in)" => "Komunikat po potwierdzeniu subskrypcji (opt-in)", "Remove subscription announcement (after opt-out)" => "Komunikat po rezygnacji z subskrypcji (opt-out)", "Delivery email address" => "Email doręczenia", "Email subject" => "Temat wiadomości", "Send notyfication email (notify user)" => "Wysyłaj wiadomość do użytkownika", "Form-field's name which holds user's email" => "Nazwa pola z adresem email użytkownika", "Notyfication email content" => "Treść wiadomości do użytkownika", "Confirmation announcement" => "Treść komunikatu końcowego", "Always show form" => "Zawsze wyświetlaj formularz", "Error message" => "Treść komunikatu o błędzie", "Send button label" => "Etykieta przycisku (np. Wyślij)", "Password" => "Hasło", "Email sender name" => "Nazwa nadawcy", "Email test message" => "Wyślij testową wiadomość email", "Test message recipient's email" => "Adres email odbiorcy wiadomości testowej", "This is only a test email message" => "To jest testowa wiadomość email", "Reference was stored in database" => "Powiązanie zostało zapisane w bazie danych", "Error. Reference was not stored in database" => "Wystąpił błąd. Powiązanie nie zostało zapisane w bazie danych", "Reference was removed from database" => "Powiązanie zostało usunięte z bazy danych", "Expression translations" => "Tłumaczenia wyrażeń", "New expression" => "Dodaj nowe wyrażenie", "Save" => "Zapisz", "Shortcode" => "Identyfikator", "New expression shortcode" => "Identyfikator nowego wyrażenia", "New expression content" => "Treść nowego wyrażenia", "New Expression has been saved" => "Nowe wyrażenie zostało zapisane", "The provided expression shortcode is invalid or already used" => "Wprowadzony identyfikator wyrażenia jest nieprawidłowy lub zostało już użyty", "Copy to clipboard" => "Skopiuj do schowka", "Do you realy want to delete the expression" => "Czy na pewno chcesz usunąć wyrażenie", "Error. Invalid shortcode" => "Wystąpił błąd. Identyfikator jest nieprawidłowy", "Expression was removed" => "Wyrażenie zostało usunięte", "Expression was saved" => "Wyrażenie zostało zapisane", "" => "", "" => "" ); attributes = array( new StringAttr("title", __e('edit', 'attr_title_site'), array("required" => true, "value" => "", "inlineLabel" => false, "oversize" => true)), new CheckboxAttr("cookieterms", __e('edit', 'attr_cookieterms_use')), new TextAttr("cookietermstxt", __e('edit', 'attr_cookietermstxt')), new StringAttr("cookietermslabel", __e('edit', 'attr_cookietermslabel')), // etykieta przycisku new StringAttr("cookietermsname", __e('edit', 'attr_cookietermsname'), array()), ); $this->setCustomAttrTable(); } /** * Spec (Content) nie może mieć ustawianych dat publikacji **/ function canHaveVisibleFromTo() { return false; } }
Fatal error: Uncaught Error: Class 'Spec' not found in /home/thegenderbreadkit/public_html/tuki/library/tuki_settings.class.php:55 Stack trace: #0 /home/thegenderbreadkit/public_html/tuki/library/shared.php(64): TukiSettings::loadSettingsFromRootObject() #1 /home/thegenderbreadkit/public_html/tuki/library/shared.php(108): setup() #2 /home/thegenderbreadkit/public_html/tuki/library/bootstrap.php(23): require_once('/home/thegender...') #3 /home/thegenderbreadkit/public_html/index.php(13): require_once('/home/thegender...') #4 {main} thrown in /home/thegenderbreadkit/public_html/tuki/library/tuki_settings.class.php on line 55