Omschrijving

The Genderbread Kit is een educatief lesprogramma van twee lesuren voor het voortgezet onderwijs dat gender- en seksuele diversiteit op een speelse en interactieve manier bespreekbaar maakt. De workshop is te boeken voor themadagen rondom diversiteit of voor losse boekingen in de klas.

In onze workshop maken we gebruik van koekjes om de vier "ingrediënten" van de menselijke identiteit - sekse, gender, expressie en aantrekkingskracht - uiteen te zetten. Hiermee gaat onze voorlichting verder dan enkel voorlichting over homoseksualiteit, maar worden ook diverse gender identiteiten (waaronder transgender), diverse sekses (waaronder intersekse), diverse gender expressies en de verschillende seksuele oriëntaties die mensen kunnen hebben besproken. Zo spreken wij iedereen in de klas aan en wordt er geen wij-zij gevoel gecreëerd. Iedereen is namelijk uniek, en diversiteit vind je in elke klas.

We gebruiken in onze workshop persoonlijke verhalen en voorbeelden en spreken de leerlingen aan op hun niveau. De leerlingen nemen actief deel aan de workshop en krijgen de mogelijkheid tot autoreflectie. Alles mag gevraagd en besproken worden, taboes bestaan niet. 

Het lesprogramma kan ingezet worden vanaf de derde klas* in het voortgezet onderwijs. Er is geen voorkennis van gender vereist van de leerlingen. De modulaire opbouw is perfect geschikt om te verdiepen.

 

*De workshop kan worden aangepast voor oudere of jongere leerlingen en aan leerniveau. 

 

Didactische Methodes

Het lesprogramma sluit aan bij kerndoel 43 voor het VO:

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en diversiteit, met name seksuele diversiteit.”

The Genderbread Kit maakt gebruik van verschillende didactische strategieën die het effectief leren bevorderen. Zo zijn er verschillende leerfasen geïntegreerd in het programma, maakt het gebruik van werkvormen die succesvol samenwerkend leren tot stand brengen en heeft het programma een opbouw dat een actieve werkhouding stimuleert.

De belangrijkste doelstelling van deze workshop is leerlingen bewust te maken van diversiteit.